Chính tả – Tuần 10 trang 48 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Viết vào chỗ trống…

1. Viết vào chỗ trống. Chính tả – Tuần 10 trang 48 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Chính tả – Tuần 10 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 1. Viết vào chỗ trống 3 từ chứa tiếng có vần oai 3 từ chứa tiếng có vần oay … Đọc tiếpChính tả – Tuần 10 trang 48 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Viết vào chỗ trống…

Chính tả – Tuần 10 trang 51 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Điền et hoặc oet vào chỗ trống…

1. Điền et hoặc oet vào chỗ trống . Chính tả – Tuần 10 trang 51 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Chính tả – Tuần 10 – Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 1. Điền et hoặc oet vào chỗ trống :             … Đọc tiếpChính tả – Tuần 10 trang 51 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Điền et hoặc oet vào chỗ trống…