Chính tả – Tuần 1 trang 2 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: 1.Điền tiếng thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn…

1.Điền tiếng thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn chỉnh bài văn sau.. Chính tả – Tuần 1 trang 2 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Chính tả – Tuần 1 – Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1 1. Điền tiếng thích hợp vào mỗi chỗ trống … Đọc tiếpChính tả – Tuần 1 trang 2 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: 1.Điền tiếng thích hợp vào mỗi chỗ trống để hoàn…