Chính tả – Tuần 1 trang 2 SBT Tiếng Việt 4 tập 1: Điền vào chỗ trống, Giải câu đố…

(1)Điền vào chỗ trống, (2) Giải câu đố. Chính tả – Tuần 1 trang 2 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 (1) Điền vào chỗ trống: a) l / hoặc n Không thể ….ẫn chị Chấm với bất cứ người nào khác. Chị có một thân hình …ở nang rất cân đối. Hai … Đọc tiếpChính tả – Tuần 1 trang 2 SBT Tiếng Việt 4 tập 1: Điền vào chỗ trống, Giải câu đố…