Chính tả Sơn tinh, Thủy tinh trang 62 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. a. Điền từ “tr” hoặc “ch” vào chỗ trống:b. Ghi dấu hỏi hoặc dấu ngã…

Chính tả: Sơn tinh Thủy tinh – Chính tả Sơn tinh, Thủy tinh trang 62 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. a. Điền từ “tr” hoặc “ch” vào chỗ trống:b. Ghi dấu hỏi hoặc dấu ngã vào chữ in đậm.Câu 2.Tìm từ ngữ.a.Chứa tiếng bắt đầu bằng “ch”.b.Chứa tiếng có thanh hỏi. Câu … Đọc tiếpChính tả Sơn tinh, Thủy tinh trang 62 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. a. Điền từ “tr” hoặc “ch” vào chỗ trống:b. Ghi dấu hỏi hoặc dấu ngã…