Chính tả Những quả đào trang 93 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Điền vào chỗ trống:“s” hoặc “x”Câu 2. “in” hoặc “inh”:…

Chính tả: Những quả đào – Chính tả Những quả đào trang 93 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Điền vào chỗ trống:“s” hoặc “x”Câu 2. “in” hoặc “inh”: Câu 1. Điền vào chỗ trống:“s” hoặc “x” Đang học bài, Sơn bỗng nghe tiếng lạch bạch. Nhìn chiếc lồng sáo treo trước cửa … Đọc tiếpChính tả Những quả đào trang 93 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Điền vào chỗ trống:“s” hoặc “x”Câu 2. “in” hoặc “inh”:…