Chính tả bài Tin thể thao trang 88 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Nghe – Viết : Cùng vui chơi (trích).Câu 2. Tìm các từ :a)Chứa tiếng bắt đầu …

Chính tả (Nhớ-Viết): Tin thể thao – Chính tả bài Tin thể thao trang 88 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Nghe – Viết : Cùng vui chơi (trích).Câu 2. Tìm các từ :a)Chứa tiếng bắt đầu bằng l hay n, có nghĩa như sau.b)Chứa tiếng có thanh ngã hay thanh hỏi, có … Đọc tiếpChính tả bài Tin thể thao trang 88 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Nghe – Viết : Cùng vui chơi (trích).Câu 2. Tìm các từ :a)Chứa tiếng bắt đầu …