Câu 1, 2, 3 trang 26 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Nhớ – viết: Thư gửi các học sinh (từ Sau 80 năm giời nô lệ…đến nhờ một phần lớn ở…

Chính tả: Nhớ – viết: Thư gửi các học sinh – Câu 1, 2, 3 trang 26 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Nhớ – viết: Thư gửi các học sinh (từ Sau 80 năm giời nô lệ…đến nhờ một phần lớn ở công học tập của cac Câu 1. Nhớ – viết: Thư gửi các … Đọc tiếpCâu 1, 2, 3 trang 26 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Nhớ – viết: Thư gửi các học sinh (từ Sau 80 năm giời nô lệ…đến nhờ một phần lớn ở…