Chính tả bài Một mái nhà chung trang 104 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Nghe – Viết : Một mái nhà chung (trích) Câu 2. Điền vào chỗ trống…

Chính tả (Nhớ-Viết): Một mái nhà chung – Chính tả bài Một mái nhà chung trang 104 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Nghe – Viết : Một mái nhà chung (trích) Câu 2. Điền vào chỗ trống :a)ch hay tr ? Câu 1. Nghe – Viết : Một mái nhà chung (trích) … Đọc tiếpChính tả bài Một mái nhà chung trang 104 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Nghe – Viết : Một mái nhà chung (trích) Câu 2. Điền vào chỗ trống…