Chính tả: Ai đã nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4..? trang 103 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Nghe – Viết: Ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4,.. ?Câu…

Chính tả (Nhớ-Viết): Ai đã nghĩ ra các chữ số 1234..? – Chính tả: Ai đã nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4..? trang 103 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Nghe – Viết: Ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4… ?Câu 2. Tìm tiếng có nghĩa:a) Các âm đầu … Đọc tiếpChính tả: Ai đã nghĩ ra các chữ số 1,2,3,4..? trang 103 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Nghe – Viết: Ai đã nghĩ ra các chữ số 1, 2, 3, 4,.. ?Câu…