Chính tả bài Tiếng hò trên sông trang 87 SGK Tiếng Việt 3 tập 1, Chính tả (Nghe – viết): Tiếng hò trên sông…

Chính tả (Nghe – viết): Tiếng hò trên sông – Chính tả bài Tiếng hò trên sông trang 87 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Chính tả (Nghe – viết): Tiếng hò trên sông Câu 1 : Bài chính tả có mấy câu? Nêu các tên riêng trong bài Trả lời: Bài chính tả có 4 … Đọc tiếpChính tả bài Tiếng hò trên sông trang 87 SGK Tiếng Việt 3 tập 1, Chính tả (Nghe – viết): Tiếng hò trên sông…