Chính tả bài Tiếng đàn trang 56 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Nghe – Viết : Tiếng đàn (trích)Câu 2. Thi tìm nhanh :a)Các từ gồm hai tiếng,…

Chính tả (Nghe-Viết): Tiếng đàn – Chính tả bài Tiếng đàn trang 56 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Nghe – Viết : Tiếng đàn (trích)Câu 2. Thi tìm nhanh :a)Các từ gồm hai tiếng, tiếng nào cũng bắt đầu bằng âm s.b,Các tiếng gồm hai tiếng đều mang thanh hỏi Câu 1. … Đọc tiếpChính tả bài Tiếng đàn trang 56 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Nghe – Viết : Tiếng đàn (trích)Câu 2. Thi tìm nhanh :a)Các từ gồm hai tiếng,…