Chính tả bài Thắng biển trang 77 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Nghe – Viết: Thắng biển.Câu 2. Điền vào chỗ trống. a)l hay n?Từ xa nhìn…

Chính tả (Nghe – Viết): Thắng biển – Chính tả bài Thắng biển trang 77 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Nghe – Viết: Thắng biển.Câu 2. Điền vào chỗ trống. a)l hay n?Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng … Đọc tiếpChính tả bài Thắng biển trang 77 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Nghe – Viết: Thắng biển.Câu 2. Điền vào chỗ trống. a)l hay n?Từ xa nhìn…