Chính tả bài Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử trang 67 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Nghe – Viết : Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử…

Chính tả (Nghe-Viết): Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử – Chính tả bài Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử trang 67 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Nghe – Viết : Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử (trích)Câu 2.Điền vào chỗ trống : Câu 1. Nghe – Viết : Sự … Đọc tiếpChính tả bài Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử trang 67 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Nghe – Viết : Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử…