Chính tả: Sông Hương trang 76 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:Câu 2. Viết các tiếng:a. bắt đầu…

Chính tả (Nghe-Viết): Sông Hương – Chính tả: Sông Hương trang 76 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:Câu 2. Viết các tiếng:a. bắt đầu bằng “gi” hoặc “d” có nghĩa như sau.b. Có vần “ức” hoặc “ưt” có nghĩa như sau Câu 1. Chọn … Đọc tiếpChính tả: Sông Hương trang 76 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:Câu 2. Viết các tiếng:a. bắt đầu…