Chính tả Sân chim trang 29 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Điền vào chỗ trống. Câu 2. Tìm tiếng, đặt câu với một trong những tiếng tìm được…

Chính tả (Nghe-Viết): Sân chim – Chính tả Sân chim trang 29 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Điền vào chỗ trống. Câu 2. Tìm tiếng, đặt câu với một trong những tiếng tìm được rồi ghi vào chỗ trống. Câu 1. Điền vào chỗ trống: a. “tr” hoặc “ch” b. “uốt” hoặc … Đọc tiếpChính tả Sân chim trang 29 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Điền vào chỗ trống. Câu 2. Tìm tiếng, đặt câu với một trong những tiếng tìm được…