Chính tả Quả tim khỉ trang 53 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Điền vào chỗ trống:Câu 2. a. Tên nhiều con vật bắt đầu bằng chữ s.b. Điền các …

Chính tả (Nghe-Viết): Quả tim khỉ – Chính tả Quả tim khỉ trang 53 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Điền vào chỗ trống:Câu 2. a. Tên nhiều con vật bắt đầu bằng chữ s.b. Điền các tiếng có vần “úc” hoặc “út” có nghĩa như sau: Câu 1. Điền vào chỗ trống: … Đọc tiếpChính tả Quả tim khỉ trang 53 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Điền vào chỗ trống:Câu 2. a. Tên nhiều con vật bắt đầu bằng chữ s.b. Điền các …