Chính tả bài Người sáng tác Quốc ca Việt Nam trang 47 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Nghe – Viết : Người sáng tác Quốc ca Việt Nam. Câu 2….

Chính tả (Nghe-Viết): Người sáng tác Quốc ca Việt Nam – Chính tả bài Người sáng tác Quốc ca Việt Nam trang 47 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Nghe – Viết : Người sáng tác Quốc ca Việt Nam. Câu 2. Điền vào chỗ trống :Câu 3. Đặt câu phân biệt hai … Đọc tiếpChính tả bài Người sáng tác Quốc ca Việt Nam trang 47 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Nghe – Viết : Người sáng tác Quốc ca Việt Nam. Câu 2….