Chính tả Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên trang 48 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Điền “1” hoặc “n” vào chỗ trống:Câu 2. Tìm những từ có…

Chính tả (Nghe-Viết): Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên – Chính tả Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên trang 48 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Điền “1” hoặc “n” vào chỗ trống:Câu 2. Tìm những từ có nghĩa điền vào chỗ trống: Câu 1. Điền “l” hoặc “n” vào chỗ … Đọc tiếpChính tả Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên trang 48 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Điền “1” hoặc “n” vào chỗ trống:Câu 2. Tìm những từ có…