Chính tả bài: Mùa đông trên rẻo cao trang 165 SGK Tiếng Việt 4 tập 1, Câu 2: Điền vào chỗ trống tiếng có âm đầu l hay n ?, Câu 3. Chọn những…

Chính tả (Nghe-viết): Mùa đông trên rẻo cao – Chính tả bài: Mùa đông trên rẻo cao trang 165 SGK Tiếng Việt 4 tập 1. Câu 2: Điền vào chỗ trống tiếng có âm đầu l hay n ?, Câu 3. Chọn những từ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh các … Đọc tiếpChính tả bài: Mùa đông trên rẻo cao trang 165 SGK Tiếng Việt 4 tập 1, Câu 2: Điền vào chỗ trống tiếng có âm đầu l hay n ?, Câu 3. Chọn những…