Chính tả Một trí khôn hơn trăm trí khôn trang 33 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Điền các tiếng:a) Bắt đầu bằng r, d, gi có nghĩa như sau:b) Có…

Chính tả (Nghe-Viết): Một trí khôn hơn trăm trí khôn – Chính tả Một trí khôn hơn trăm trí khôn trang 33 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Điền các tiếng:a) Bắt đầu bằng r, d, gi có nghĩa như sau:b) Có “thanh hỏi” hoặc “thanh ngã” có nghĩa như sau.Câu 2. a) … Đọc tiếpChính tả Một trí khôn hơn trăm trí khôn trang 33 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Điền các tiếng:a) Bắt đầu bằng r, d, gi có nghĩa như sau:b) Có…