Chính tả bài Một nhà thông thái trang 37 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1.Nghe – Viết : Một nhà thông thái.Câu 2. Tìm các từ :a)Chứa tiếng bắt …

Chính tả (Nghe-Viết): Một nhà thông thái – Chính tả bài Một nhà thông thái trang 37 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1.Nghe – Viết : Một nhà thông thái.Câu 2. Tìm các từ :a)Chứa tiếng bắt đầu bằng r, d, gi. có nghĩa như sau :b)Chứa tiếng có vần ươt hay ươc, … Đọc tiếpChính tả bài Một nhà thông thái trang 37 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1.Nghe – Viết : Một nhà thông thái.Câu 2. Tìm các từ :a)Chứa tiếng bắt …