Chính tả: Lương Ngọc Quyến trang 17 Tiếng Việt 5 tập 1, Câu 1 nghe viết câu 2 ghi lại phần vần của những tiếng in đậm trong các câu sau câu 3…

Chính tả: Nghe – viết: Lương Ngọc Quyến – Chính tả: Lương Ngọc Quyến trang 17 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Câu 1 nghe viết câu 2 ghi lại phần vần của những tiếng in đậm trong các câu sau câu 3 chép vần của từng tiếng vừa tìm được vào mô hình cấu … Đọc tiếpChính tả: Lương Ngọc Quyến trang 17 Tiếng Việt 5 tập 1, Câu 1 nghe viết câu 2 ghi lại phần vần của những tiếng in đậm trong các câu sau câu 3…