Chính tả bài Liên hợp quốc trang 100 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Nghe – Viết : Liên hợp quốc. Câu 2. Chọn chữ điền vào chỗ trống.Câu…

Chính tả (Nghe-Viết): Liên hợp quốc – Chính tả bài Liên hợp quốc trang 100 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Nghe – Viết : Liên hợp quốc. Câu 2. Chọn chữ điền vào chỗ trống.Câu 3. Chọn từ ngữ ở bài tập 2 và đặt câu Câu 1. Nghe – Viết : … Đọc tiếpChính tả bài Liên hợp quốc trang 100 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Nghe – Viết : Liên hợp quốc. Câu 2. Chọn chữ điền vào chỗ trống.Câu…