Chính tả bài Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động trang 80 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 2. Tìm các tên riêng trong câu chuyện sau và cho biết những tên…

Chính tả (Nghe-Viết): Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động – Chính tả bài Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động trang 80 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. 2. Tìm các tên riêng trong câu chuyện sau và cho biết những tên riêng đó được viết như thế nào. 1. Nghe – viết: Lịch … Đọc tiếpChính tả bài Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động trang 80 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 2. Tìm các tên riêng trong câu chuyện sau và cho biết những tên…