Chính tả bài Kho báu trang 85 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Điền “ua” hoặc “uơ” vào chỗ trống:Câu 2. Điền vào chỗ trống:…

Chính tả (Nghe-Viết): Kho báu – Chính tả bài Kho báu trang 85 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Điền “ua” hoặc “uơ” vào chỗ trống:Câu 2. Điền vào chỗ trống: Câu 1. Điền “ua” hoặc “uơ” vào chỗ trống: –     voi huơ vòi, mùa màng –     thuở nhỏ, chanh chua Câu 2. … Đọc tiếpChính tả bài Kho báu trang 85 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Điền “ua” hoặc “uơ” vào chỗ trống:Câu 2. Điền vào chỗ trống:…