Chính tả bài Hội vật trang 60 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Nghe – Viết : Hội vật (trích).Câu 2. Tìm các từ :a)Gồm 2 tiếng, đều bắt…

Chính tả (Nghe-Viết): Hội vật – Chính tả bài Hội vật trang 60 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Nghe – Viết : Hội vật (trích).Câu 2. Tìm các từ :a)Gồm 2 tiếng, đều bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau b) Chứa tiếng có vần ưt hay ưc, có … Đọc tiếpChính tả bài Hội vật trang 60 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Nghe – Viết : Hội vật (trích).Câu 2. Tìm các từ :a)Gồm 2 tiếng, đều bắt…