Chính tả bài Hội đua voi ở Tây Nguyên trang 63 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Nghe – Viết : Hội đua voi ở Tây Nguyên (trích)Câu 2. Điền vào…

Chính tả (Nghe-Viết): Hội đua voi ở Tây Nguyên – Chính tả bài Hội đua voi ở Tây Nguyên trang 63 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Nghe – Viết : Hội đua voi ở Tây Nguyên (trích)Câu 2. Điền vào chỗ trống : Câu 1. Nghe – Viết : Hội đua voi ở … Đọc tiếpChính tả bài Hội đua voi ở Tây Nguyên trang 63 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Nghe – Viết : Hội đua voi ở Tây Nguyên (trích)Câu 2. Điền vào…