Chính tả Họa sĩ Tô Ngọc Vân trang 56 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Nghe – viết: Họa sĩ Tô Ngọc Vân. Câu 2. a) Điền truyện hay chuyện vào…

Chính tả (Nghe-Viết): Họa sĩ Tô Ngọc Vân – Chính tả Họa sĩ Tô Ngọc Vân trang 56 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Nghe – viết: Họa sĩ Tô Ngọc Vân. Câu 2. a) Điền truyện hay chuyện vào ô trống?Câu 3. Em đoán xem đây là những chữ gì? Câu 1. … Đọc tiếpChính tả Họa sĩ Tô Ngọc Vân trang 56 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Nghe – viết: Họa sĩ Tô Ngọc Vân. Câu 2. a) Điền truyện hay chuyện vào…