Chính tả: Hoa phượng trang 97 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Chính tả Hoa phượng.Điền vào chỗ trống:…

Chính tả (Nghe-Viết): Hoa phượng – Chính tả: Hoa phượng trang 97 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Chính tả Hoa phượng.Điền vào chỗ trống: Điền vào chỗ trống: a) s hoặc x: Bầu trời xám xịt, như sà xuống sát tận chân trời. Sấm rền vang, chớp lóe sáng. Cây sung già trước cửa … Đọc tiếpChính tả: Hoa phượng trang 97 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Chính tả Hoa phượng.Điền vào chỗ trống:…