Chính tả: Gió trang 16 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Điền vào chỗ trống:Câu 2.Tìm và ghi và chỗ trống các từ:a) Chứa tiếng có âm…

Chính tả (Nghe-Viết): Gió – Chính tả: Gió trang 16 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Điền vào chỗ trống:Câu 2.Tìm và ghi và chỗ trống các từ:a) Chứa tiếng có âm “s” hoặc “x” có nghĩa như sau:b). Chứa tiếng có vần “iết” hoặc “iếc”, có nghĩa như sau: Câu 1. Điền … Đọc tiếpChính tả: Gió trang 16 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Điền vào chỗ trống:Câu 2.Tìm và ghi và chỗ trống các từ:a) Chứa tiếng có âm…