Chính tả bài Đối đáp với vua trang 51 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1.Nghe – Viết : Đối đáp với vua (trích)Câu 2. Tìm các từ :a)Chứa tiếng …

Chính tả (Nghe-Viết): Đối đáp với vua – Chính tả bài Đối đáp với vua trang 51 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1.Nghe – Viết : Đối đáp với vua (trích)Câu 2. Tìm các từ :a)Chứa tiếng bắt đầu bằng s hay x, có nghĩa như sau bChứa tiếng có thanh hỏi hay … Đọc tiếpChính tả bài Đối đáp với vua trang 51 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1.Nghe – Viết : Đối đáp với vua (trích)Câu 2. Tìm các từ :a)Chứa tiếng …