Chính tả bài Cuộc chạy đua trong rừng trang 83 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Nghe – Viết : Cuộc chạy đua trong rừng.Câu 2.a) Điền l hay n…

Chính tả (Nghe-Viết): Cuộc chạy đua trong rừng – Chính tả bài Cuộc chạy đua trong rừng trang 83 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Nghe – Viết : Cuộc chạy đua trong rừng.Câu 2.a) Điền l hay n ?b)Đặt dấu hỏi hay dấu ngã ? Câu 1. Nghe – Viết : Cuộc … Đọc tiếpChính tả bài Cuộc chạy đua trong rừng trang 83 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Nghe – Viết : Cuộc chạy đua trong rừng.Câu 2.a) Điền l hay n…