Chính tả Cò và Cuốc trang 38 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau:Câu 2. Tìm…

Chính tả (Nghe-Viết): Cò và Cuốc – Chính tả Cò và Cuốc trang 38 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau:Câu 2. Tìm tiếng theo yêu cầu ở cột A rồi ghi vào chỗ trống ở cột B. Câu … Đọc tiếpChính tả Cò và Cuốc trang 38 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Tìm và viết vào chỗ trống những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau:Câu 2. Tìm…