Chính tả: Chuyện cổ tích về loài người trang 22 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Nghe – viết: Chuyện cổ tích về loài người.Câu 2.a) Điền…

Chính tả (Nghe-viết): Chuyện cổ tích về loài người – Chính tả: Chuyện cổ tích về loài người trang 22 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Nghe – viết: Chuyện cổ tích về loài người.Câu 2.a) Điền vào chỗ trống r, d hay gi?b)Đặt trên các chữ in nghiêng dấu hỏi hay dấu … Đọc tiếpChính tả: Chuyện cổ tích về loài người trang 22 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Nghe – viết: Chuyện cổ tích về loài người.Câu 2.a) Điền…