Chính tả bài Chơi chuyền trang 10 SGK Tiếng Việt 3 tập 1, Trong bài thơ trên, những chữ đầu dòng được viết thế nào ?…

Chính tả (Nghe – viết): Chơi chuyền – Chính tả bài Chơi chuyền trang 10 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Trong bài thơ trên, những chữ đầu dòng được viết thế nào ? Câu 1 : Trong bài thơ trên, những chữ đầu dòng được viết thế nào ? Trả lời: Các chữ đầu dòng đều … Đọc tiếpChính tả bài Chơi chuyền trang 10 SGK Tiếng Việt 3 tập 1, Trong bài thơ trên, những chữ đầu dòng được viết thế nào ?…