Chính tả bài Cây dừa trang 89 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Viết vào chỗ trống những loài cây:Câu 2. Viết vào chỗ trống những từ có vần…

Chính tả (Nghe-Viết): Cây dừa – Chính tả bài Cây dừa trang 89 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Viết vào chỗ trống những loài cây:Câu 2. Viết vào chỗ trống những từ có vần “in” hoặc “inh’’ có nghĩa như sau:Câu 3. Hãy gạch dưới những tên riêng ở đoạn thơ mà … Đọc tiếpChính tả bài Cây dừa trang 89 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Viết vào chỗ trống những loài cây:Câu 2. Viết vào chỗ trống những từ có vần…