Chính tả (Nghe – viết): Buôn Chư Lênh đón cô giáo trang 144 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Nghe-viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo (từ Y Hoa lấy trong…

Chính tả (Nghe – viết): Buôn Chư Lênh đón cô giáo – Chính tả (Nghe – viết): Buôn Chư Lênh đón cô giáo trang 144 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Nghe-viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo (từ Y Hoa lấy trong gùi ra… đến hết) Chính tả (Nghe – viết): Buôn Chư Lênh … Đọc tiếpChính tả (Nghe – viết): Buôn Chư Lênh đón cô giáo trang 144 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Nghe-viết: Buôn Chư Lênh đón cô giáo (từ Y Hoa lấy trong…