Chính tả bài Buổi học thể dục trang 91 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Nghe – Viết : Buổi học thể dục (trích).Câu 2. Viết lại tên các…

Chính tả (Nghe-Viết): Buổi học thể dục – Chính tả bài Buổi học thể dục trang 91 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Nghe – Viết : Buổi học thể dục (trích).Câu 2. Viết lại tên các bạn trong bài tập đọc :Câu 3. Điền vào chỗ trống. Câu 1. Nghe – Viết … Đọc tiếpChính tả bài Buổi học thể dục trang 91 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Nghe – Viết : Buổi học thể dục (trích).Câu 2. Viết lại tên các…