Chính tả Bé nhìn biển trang 66 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Viết vào chỗ trống tên các loài cá:Câu 2. Điền các tiếng:a.Bắt đầu bằng…

Chính tả (Nghe-Viết): Bé nhìn biển – Chính tả Bé nhìn biển trang 66 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Viết vào chỗ trống tên các loài cá:Câu 2. Điền các tiếng:a.Bắt đầu bằng “ch” hoặc “tr” có nghĩa như sau.b.Có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau. Câu 1. Viết … Đọc tiếpChính tả Bé nhìn biển trang 66 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Viết vào chỗ trống tên các loài cá:Câu 2. Điền các tiếng:a.Bắt đầu bằng…