Chính tả bài Đất nước trang 109 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Nhớ – viết: Đất nưóc (từ Mùa thu nay… đến hết) 2. Tìm những cụm từ…

Chính tả: Đất nước – Chính tả bài Đất nước trang 109 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Nhớ – viết: Đất nưóc (từ Mùa thu nay… đến hết) 2. Tìm những cụm từ chỉ các huân chương, danh hiệu và giải thưởng trong bài văn sau. Nhận xét về cách viết các cụm … Đọc tiếpChính tả bài Đất nước trang 109 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Nhớ – viết: Đất nưóc (từ Mùa thu nay… đến hết) 2. Tìm những cụm từ…