Chính tả bài Cửa sông trang 89 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Nhớ – viết :Cửa sông (từ Nơi biển tìm về với đất… đến hết) 2. Tìm các …

Chính tả: Cửa sông – Chính tả bài Cửa sông trang 89 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Nhớ – viết :Cửa sông (từ Nơi biển tìm về với đất… đến hết) 2. Tìm các tên riêng trong những đoạn trích sau và cho biết các tên riêng đó được viết như thế nào. … Đọc tiếpChính tả bài Cửa sông trang 89 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Nhớ – viết :Cửa sông (từ Nơi biển tìm về với đất… đến hết) 2. Tìm các …