Chính tả bài Cô gái của tương lai trang 118 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Nghe – viết 2. Những chữ nào cần viết hoa trong các cụm từ ỉn…

Chính tả: Cô gái của tương lai – Chính tả bài Cô gái của tương lai trang 118 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Nghe – viết 2. Những chữ nào cần viết hoa trong các cụm từ ỉn nghiêng dưới đây ? Vì sao ? 1. Nghe – viết: Cô gái của tuơng lai … Đọc tiếpChính tả bài Cô gái của tương lai trang 118 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Nghe – viết 2. Những chữ nào cần viết hoa trong các cụm từ ỉn…