Chính tả Chim sơn ca và bông cúc trắng trang 25 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Tìm từ ngữ theo yêu cầu ở cột A, điền vào chỗ trống ở cột B. …

Chính tả: Chim sơn ca và bông cúc trắng – Chính tả Chim sơn ca và bông cúc trắng trang 25 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Tìm từ ngữ theo yêu cầu ở cột A, điền vào chỗ trống ở cột B. Câu 2. Ghi lời giải các câu đố sau vào … Đọc tiếpChính tả Chim sơn ca và bông cúc trắng trang 25 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Tìm từ ngữ theo yêu cầu ở cột A, điền vào chỗ trống ở cột B. …