Chính tả Cao Bằng trang 48 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Nhớ – viết: Cao Bằng (4 khổ thơ đầu) 2. Tìm tên riêng thích hợp với mỗi ô trống,…

Chính tả: Cao Bằng – Chính tả Cao Bằng trang 48 SGK Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Nhớ – viết: Cao Bằng (4 khổ thơ đầu) 2. Tìm tên riêng thích hợp với mỗi ô trống, biết rằng những tên riêng đó là Điện Biên Phủ, Công Lý, Côn Đảo, Võ Thị Sáu, Nguyễn … Đọc tiếpChính tả Cao Bằng trang 48 SGK Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Nhớ – viết: Cao Bằng (4 khổ thơ đầu) 2. Tìm tên riêng thích hợp với mỗi ô trống,…