Chính tả Ai là thủy tổ loài người trang 70 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2, 2. Tìm các tên riêng trong mẩu chuyện vui dưới đây và cho biết những…

Chính tả: Ai là thủy tổ loài người – Chính tả Ai là thủy tổ loài người trang 70 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2. 2. Tìm các tên riêng trong mẩu chuyện vui dưới đây và cho biết những tên riêng đó được viết như thế nào. Câu hỏi: 2. Tìm các tên … Đọc tiếpChính tả Ai là thủy tổ loài người trang 70 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 2, 2. Tìm các tên riêng trong mẩu chuyện vui dưới đây và cho biết những…