Chính tả – Tuần 19 Trang 3 Vở bài tập (VBT) Tiếng việt 3 tập 2 : Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 : 1. Điền chữ / hoặc…

Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :1. Điền chữ / hoặc n. Chính tả – Tuần 19 Trang 3 Vở bài tập (VBT) Tiếng việt 3 tập 2 – Chính tả 2 – Tuần 19 – Vở bài tập Tiếng việt 3 tập 2 Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 : 1. Điền … Đọc tiếpChính tả – Tuần 19 Trang 3 Vở bài tập (VBT) Tiếng việt 3 tập 2 : Chọn làm bài tập 1 hoặc 2 :
1. Điền chữ / hoặc…