Chính tả Chim sơn ca và bông cúc trắng, Câu 1. Tìm từ ngữ theo yêu cầu ở cột A, điền vào chỗ trống ở cột B. Câu 2. Ghi lời giải các câu…

a) Chỉ các loài vật: –  Có tiếng bắt đầu bằng ch –  Có tiếng bắt đầu bằng tr b) Chỉ vật hay việc: –  Có tiếng chứa vần uốt –  Có tiếng chứa vần uổc –   chích chòe, chèo bẻo, chiền chiện (sơn ca), châu chấu, chìa vôi, chẫu chuộc, cá chuối… –  cá … Đọc tiếpChính tả Chim sơn ca và bông cúc trắng, Câu 1. Tìm từ ngữ theo yêu cầu ở cột A, điền vào chỗ trống ở cột B. Câu 2. Ghi lời giải các câu…

Soạn bài Chim sơn ca và bông cúc trắng – Tiếng Việt lớp 2…

Chim sơn ca và bông cúc trắng – Soạn bài Chim sơn ca và bông cúc trắng. Câu hỏi 1.Trưởc khi bị bổ vào lồng, chim và hoa sống thế nào?Câu hỏi 2: Vì sao tiếng hót của chim trở nên buồn thảm?Câu hỏi 3: Điều gì cho thấy các cậu bé rất vô tình:Câu … Đọc tiếpSoạn bài Chim sơn ca và bông cúc trắng – Tiếng Việt lớp 2…

Soạn bài Chim sơn ca và bông cúc trắng – Tiếng Việt lớp 2…

Chim sơn ca và bông cúc trắng – Soạn bài Chim sơn ca và bông cúc trắng. Câu hỏi 1.Trưởc khi bị bổ vào lồng, chim và hoa sống thế nào?Câu hỏi 2: Vì sao tiếng hót của chim trở nên buồn thảm?Câu hỏi 3: Điều gì cho thấy các cậu bé rất vô tình:Câu … Đọc tiếpSoạn bài Chim sơn ca và bông cúc trắng – Tiếng Việt lớp 2…