Soạn bài Chim rừng Tây Nguyên – Tiếng Việt lớp 2…

Chim rừng Tây Nguyên – Soạn bài Chim rừng Tây Nguyên. Câu hỏi 1. Quanh hồ Y-rơ-pao có những loài chim gì?Câu 2. Tìm từ ngữ chỉ hình dáng, màu sắc, tiếng kêu, hoạt động của từng loài chim. Câu hỏi 1. Quanh hồ Y-rơ-pao có những loài chim gì? –  Hướng dẫn: Em đọc kĩ … Đọc tiếpSoạn bài Chim rừng Tây Nguyên – Tiếng Việt lớp 2…

Soạn bài Chim rừng Tây Nguyên – Tiếng Việt lớp 2…

Chim rừng Tây Nguyên – Soạn bài Chim rừng Tây Nguyên. Câu hỏi 1. Quanh hồ Y-rơ-pao có những loài chim gì?Câu 2. Tìm từ ngữ chỉ hình dáng, màu sắc, tiếng kêu, hoạt động của từng loài chim. Câu hỏi 1. Quanh hồ Y-rơ-pao có những loài chim gì? –  Hướng dẫn: Em đọc kĩ … Đọc tiếpSoạn bài Chim rừng Tây Nguyên – Tiếng Việt lớp 2…

Luyện từ và câu trang 35 Sgk Tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Viết tên những loài chim trong tranh.Câu 2. Hãy chọn tên loài chim thích hợp ghi vào mỗi…

Chim rừng Tây Nguyên – Luyện từ và câu trang 35 Sgk Tiếng việt 2 tập 2. Câu 1. Viết tên những loài chim trong tranh.Câu 2. Hãy chọn tên loài chim thích hợp ghi vào mỗi chỗ trống dưới đây:Câu 3. Chép lại đoạn văn trong “Vở bài tập Tiếng Việt” trang 15, cho … Đọc tiếpLuyện từ và câu trang 35 Sgk Tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Viết tên những loài chim trong tranh.Câu 2. Hãy chọn tên loài chim thích hợp ghi vào mỗi…