Soạn bài Chiếc rễ đa tròn – Tiếng Việt lớp 2…

Chiếc rễ đa tròn – Soạn bài Chiếc rễ đa tròn. Câu hỏi 1: Thấy chiếc rễ đa nằm trên mặt đất, Bác bảo chú cần vụ làm gì?Câu hỏi 2. Bác hướng dẫn chú cần vụ trồng chiếc rễ đa như thế nào?Câu hỏi 3: Chiếc rễ đa đó trở thành một cây đa … Đọc tiếpSoạn bài Chiếc rễ đa tròn – Tiếng Việt lớp 2…

Chính tả Việt Nam có Bác, Câu 1. Điền vào chỗ trống “r” “d” hoặc “gi”. Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ in…

Chiếc rễ đa tròn – Chính tả Việt Nam có Bác. Câu 1. Điền vào chỗ trống “r” “d” hoặc “gi”. Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ in đậm:Câu 2. Điền tiếng thích hợp vào chỗ trống: Câu 1. Điền vào chỗ trống “r” “d” hoặc “gi”. Đặt dấu hỏi hoặc dấu … Đọc tiếpChính tả Việt Nam có Bác, Câu 1. Điền vào chỗ trống “r” “d” hoặc “gi”. Đặt dấu hỏi hoặc dấu ngã trên những chữ in…