Tập làm văn: luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện, Câu 1. Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu…

Chị em tôi – Tập làm văn: luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện. Câu 1. Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu Câu 1. Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu Trả lời: Câu 1. Ba cái … Đọc tiếpTập làm văn: luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện, Câu 1. Dựa vào tranh và lời kể dưới tranh, kể lại cốt truyện Ba lưỡi rìu…

Kể lại bài Chị em tôi theo lời của cô con gái lớn, Từ đó, tôi tự hứa với mình là không bao giờ nói dối nữa. Tôi bỏ hẳn những trò chơi …

Chị em tôi – Kể lại bài Chị em tôi theo lời của cô con gái lớn. Từ đó, tôi tự hứa với mình là không bao giờ nói dối nữa. Tôi bỏ hẳn những trò chơi vô bổ, cố gắng học hành chăm chỉ và kèm cặp thêm cho em. ĐỀ BÀI Kể lại … Đọc tiếpKể lại bài Chị em tôi theo lời của cô con gái lớn, Từ đó, tôi tự hứa với mình là không bao giờ nói dối nữa. Tôi bỏ hẳn những trò chơi …

Đọc bài ” Chị em tôi” rồi trả lời các câu hỏi sau, Cô chị nói dối ba là “đi học nhóm” nhưng thật ra rủ bạn vào rạp…

Chị em tôi – Đọc bài ” Chị em tôi” rồi trả lời các câu hỏi sau. Cô chị nói dối ba là “đi học nhóm” nhưng thật ra rủ bạn vào rạp chiếu bóng đá xem phim hoặc lao vào những trò chơi vô bổ, lãng phí thời gian học hành. Đọc bài “Chị … Đọc tiếpĐọc bài ” Chị em tôi” rồi trả lời các câu hỏi sau, Cô chị nói dối ba là “đi học nhóm” nhưng thật ra rủ bạn vào rạp…